Shutterstock 1249147999 Lavoppl©St

En vognpark i verdensklasse i 2024!

"Ambisjonen vår er å være en rollemodell for bærekraftig verdiforvaltning."

Oslo Vognselskaps årsrapport for 2018.

Les mer

Nøkkeltall

Nokkeltall Resultat 2018
Nokkeltall Okt Kjorevolum Tbane 2018
Nokkeltall Okt Kjorevolum Trikk 2018
Nokkeltall Vognanskaffelsesfond 2018
Nokkeltall Balanseverdier 2018
Nokkeltall Antall Ansatte 2018
Nokkeltall Etterslep 2018

Vognleiemodellen - vet du hva det er?

Les mer

Vi skal ha en asset management-praksis på linje med de beste.
Fv137716 Fv137520 Oslo Vognselskap 81151019
100 prosent gjenvinnbare materiellanskaffelser innen 2024.
Kyss Fv137328 Fv137312
Oslo er allerede langt foran de andre storbyene i klima- og miljøpolitikken, og det er mye takket være vårt gode kollektivsystem.
Fv137485 Fv137633 Oslo Vognselskap 65151019