Forside 70 Prosent

Vi leverer trikker og t-banevogner som Oslo er stolt av!

Kampen mot forfallet

«Samfunnet må tørre å prioritere vedlikehold», understreker administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Hun mener at Oslo Vognselskap i praksis utfører akkurat det som foreningen anbefaler for å ivareta vedlikeholdet på trikker og t-baner.

Les mer

Nøkkeltall

Vognanskaffelsesfond
Balanseverdier
Antall Ansatte
Antall T Banevogner
Antall Trikker
Resultat

«Det vil være galt - og det motsatte av bærekraft - å skyve regningen for det vi forbruker i dag til fremtidige generasjoner.»

— Erik Lund

Les mer

Leveransen av nye t-banevogner til Oslo de siste årene har skjedd til planlagt tid, planlagt kostnad og med svært tilfredsstillende tekniske resultater.
Fv137716 Fv137520 Oslo Vognselskap 81151019
På skinner for det grønne skiftet
Kyss Fv137328 Fv137312
Oslo er allerede langt foran de andre storbyene i klima- og miljøpolitikken, og det er mye takket være vårt gode kollektivsystem.
Fv137485 Fv137633 Oslo Vognselskap 65151019