Pa Skinner For Det Gronne Skiftet 1 50 Prosent

På skinner for det grønne skiftet

Oslo vokser raskere enn noen annen hovedstad i Europa. For at denne veksten skal være bærekraftig, og for at byen vår skal fortsette å være et godt hjem for alle oss som bor her, må vi sørge for at det er enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Oslo er allerede langt foran de andre storbyene i klima- og miljøpolitikken, og det er mye takket være vårt gode kollektivsystem. Dette har over lengre tid vært et av de høyest prioriterte målene: all trafikkvekst i Oslo skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Og ting går i riktig retning. Kollektivtrafikken har siden 2007 vokst med 34 prosent i Oslo og 47 prosent i Akershus, antall passeringer i bomringen gikk ned med 7 prosent fra 2007 til 2014, og i dag har Oslo en like høy andel miljøvennlig transport som København. Men om denne positive trenden skal fortsette, må vi ikke slutte å bygge kollektivnett. Blant annet ved å realisere t-bane til Fornebu og Ahus, bygge ny t-banetunnel under sentrum og kjøpe nye trikker. Det vil øke kapasiteten dramatisk, bidra til bedre luftkvalitet, og sikre at Oslo-folk kommer seg raskt rundt i byen.

Oslo er allerede langt foran de andre storbyene i klima- og miljøpolitikken, og det er mye takket være vårt gode kollektivsystem.

For det finnes enda en grunn til å satse på kollektivtransport i Oslo. Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til omfattende utslippskutt av klimagasser. Og for å nå våre mål står nettopp transportsektoren i en særstilling, for det er her en stor del av disse kuttene må tas. Noen av disse kuttene må sikres ved at vi velger å gå eller sykle eller å kjøre utslippsfri bil. Men kanskje viktigst er det at vi i Oslo – og i alle andre byer – må ha et så godt kollektivsystem at det er helt naturlig for oss alle å velge bussen, trikken eller t-banen når vi skal til jobb eller skole.

For meg handler det grønne skiftet om to ting. For det første handler det om å frikoble økonomisk vekst fra utslippsvekst. Men det handler også om å sikre at miljøvennlige valg alltid skal lønne seg. Det skal lønne seg å velge grønt, det skal lønne seg å velge trikk fremfor bil. Hvorfor bruke bil når kollektivalternativet både er billigere og raskere? Her spiller også Oslo Vognselskap en viktig rolle. Når kvaliteten på vognene ute i Oslo-trafikken er god og forsinkelsene er minimale, så gjør det at terskelen for å velge trikk eller t-bane går ned. Min visjon er at den terskelen skal være så lav som overhodet mulig, og derfor har Vognselskapet en helt sentral rolle i det grønne skiftet i Oslo.

Nikolai Astrup (født 12. juni 1978) er leder i Oslo Høyre og leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Han har tidligere vært nestleder i Energi- og miljøkomiteen. Astrup er utdannet ved London School of Economics and Political Science.

Les mer