Fv149854

Vognselskapet – mer enn du tror

Oslo Vognselskap arbeider på svært mange områder for at Oslos skinnegående kollektivtrafikk skal bli stadig mer attraktiv.

 • T-banen skal få et nytt signal- og sikringsanlegg. Dette er et kjempeprosjekt som vil gi økt transportkapasitet og større fleksibilitet på t-banen.  Det er vår oppgave å sørge for at monteringen av den delen som skal sitte i vognene bli ivaretatt på en god måte, og at vognenes eksisterende systemer fungerer sammen med det nye signalsystemet. Kostnadene for oppgraderingen av vognene er en vesentlig del av de samlede kostnadene for hele prosjektet. Det er Oslo Vognselskap som står for finansieringen. 
 • På oppdrag fra Ruter er vi i ferd med å installere nytt tellesystem for passasjerer på alle t-banevognene. Slik sikrer vi, sammen med resten av kollektivfamilien, et bedre grunnlag for å planlegge fremtidens transportløsninger og lage gode økonomiske beregninger.
 • Oslo Vognselskap har, sammen med Sporveien, effektivisert vedlikeholdsprogrammet på t-banevognene. Det har redusert kostnadene til vedlikehold betydelig. Det betyr at vognene kan være mer ute i trafikk enn de ellers ville ha kunnet, og at de beslaglegger mindre ressurser på verkstedet. Besparelsene for disse aktivitetene vil ikke minst komme til syne i Sporveiens regnskaper, og er et viktig bidrag til deres effektiviseringsprogram samt også et betydelig bidrag for å øke antall vogner til trafikktjeneste.
 • Etter at byrådet overførte prosjektledelsen for anskaffelser av nye trikker fra oss til Sporveien, tilbyr vi fagpersoner som bidrar med erfaring fra blant annet t-baneanskaffelsen. Når Sporveien har gjennomført anskaffelsen, vil Vognselskapet stå klare til å overta materiellet og forvalte det, slik vi i dag forvalter alle t-banevognene og den gamle trikkeparken.
 • Vognselskapet har også tatt initiativ til en rekke andre prosjekter for at morgendagens kollektivbrukere skal være minst like fornøyd som dagens: 
  • Vi etablerer en ny og moderne databasebasert dokumentasjonsløsning for t-banevognene. Dette sikrer enkel og korrekt tilgang til all dokumentasjon som Sporveien bruker i sin daglige drift av vognene.
  • I samarbeid med AnsaldoBreda, gjennomfører vi et omfattende oppgraderingsarbeid (verdi 200 – 300 mill) på de nye Italienske trikkene som skal gi økt pålitelighet, flere trikker i trafikk og mer attraktive vogner for kundene. 
  • Vi er også i gang med flere oppgraderingsprosjekter på passasjer- og informasjons systemene på t- banevognene. Dette skal sikre en bedre og mer pålitelig informasjon til kundene samt forbedre brukervennligheten for Sporveiens personale.
  • Vi gjennomfører levetidsforlengende aktiviteter på de eldste trikkene SL79, slik at de kan fortsette å fungere godt helt frem til vi får nye trikker om noen år.Vi gjennomfører oppgraderinger, endringer og fornyelse av t-banevognene med mål om at de skal fremstå som nye i 2018.

Les mer