Nguyen Berg Lan Marie

10 år med suksess - et stort bidrag til det grønne skiftet

Oslo Vognselskap er en av våre viktigste allierte i arbeidet med å gjøre Oslo til en bedre by å bo i.

Innbyggerne og beslutningstakerne i Oslo har mye å takke Oslo Vognselskap for idet selskapet fyller ti år.

Viktig verktøy

Byregjeringen har som mål at Oslo skal bli fossilfri på fjorten år. Vi skal ta ansvar for å følge opp klimaavtalen fra Paris, og samtidig gjøre byen vår til et bedre sted å bo. Da er mer og bedre kollektivtransport helt sentralt, og her har Oslo Vognselskap en viktig rolle. På få år har selskapet klart å gjøre om milliardbeløp i etterslep på vedlikehold av trikk og t-bane til et overskudd på 1,2 milliard kroner. Pengene står klare til å skaffe de trikke og t-banevognene vi trenger – når vi trenger dem.

Jeg og det rødgrønne byrådet har høye ambisjoner for kollektivtransporten og Oslo Vognselskap yter et stort bidrag til det grønne skiftet.
T-banen sto

Etterslepet på vedlikehold på Oslos t-baner var så stort for ti år siden at t-banen sto og folk kom seg ikke til jobb, trening eller konsert når de skulle. Det måtte gjøres noe med. Svaret ble Oslo Vognselskap og det har vært en sammenhengende suksess. Hadde ikke Oslo klart den omstillingen, ville vi hatt enda flere biler og enda årligere luft i byen vår enn det vi har i dag. Gjennom etableringen av Vognselskapet fikk Oslo et verktøy til å finansiere og anskaffe nye vogner, oppgradere eksisterende vogner, fastsette krav til vedlikehold, ivareta avsetninger til periodisk vedlikehold, leie ut vognene til driftsselskapene og følge opp leveransene overfor leverandørene.

Grønt skifte

Jeg og den rødgrønne byrådet har høye ambisjoner for kollektivtransporten og Oslo Vognselskap yter et stort bidrag til det grønne skiftet. Målsettingen med vår samferdselspolitikk er å gjøre Oslo til et triveligere sted for folk flest. Vi skal planlegge byen ut fra folks behov, ikke ut fra bilens behov for plass.

Oslo Vognselskap er en aktør som nettopp står klar til å handle raskt og det gjør selskapet til en av mine viktigste allierte i dette fellesprosjektet.
Et fossilfritt Oslo

Kollektivtransporten er avgjørende for at vi skal nå de klimamålene som vi har satt for Oslo. I løpet av de neste fem årene skal vi redusere utslippene av klimagasser med 50 prosent, samt at vi innen 2030 skal være klimanøytrale. Det er derfor et sterkt behov for videre utvikling av kollektivtilbudet i Oslo. Å gjøre Oslo fossilfritt er et fellesprosjekt som bare kan lykkes i tett samarbeid mellom innbyggerne, næringsliv, organisasjonsliv, staten og kommunen. Transport står for 60 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Det gjør at det er behov for å sette i verk tiltak for å oppnå reduksjoner i utslippene fra transportsektoren raskt. Oslo Vognselskap er en aktør som nettopp står klar til å handle raskt og det gjør selskapet til en av mine viktigste allierte i dette fellesprosjektet.
I 2015 økte antall reisende med kollektivtransport i Oslo og Akershus med 4,7 prosent. Det betyr at 41.000 flere reiser kollektivt hver dag.

Innbyggerne er fornøyd

Kollektivtrafikken tilrettelegger for at innbyggerne og turistene skal kunne benytte seg av alle kunst og kulturtilbudene denne byen har. Eller tar dem til marka for å gå på ski. Kollektivreisen er også i seg selv en opplevelse. Reisen starter allerede idet vi går ombord i en av vognene. At vognene er nye, godt vedlikeholdt og i god stand gjør det mer attraktivt å velge kollektivt framfor bilen. T-bane- og trikkevognene fraktet i 2015 nesten 150 millioner passasjerer. Oslo Vognselskaps mott: «Vi leverer trikker og t- banevogner som Oslo er stolt av.» Det er innbyggerne enige i. Fra at kun 67 prosent av byens befolkning var fornøyd med t-banen i 2000, var 97 prosent fornøyd i år 2014.

Gratulerer med 10 års suksess!

Les mer