Fv137745 B

Nyansettelser

Ylva Olsson Furu og Stig Løkke-Sørensen blir produktsjefer i Oslo Vognselskap.

Ylva Olsson Furu (38) er ansatt i Oslo Vognselskap AS i stillingen som Produktsjef t-bane. Ylva er utdannet sivilingeniør fra KTH i Stockholm og har en master fra MIT i USA. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder og garantiansvarlig hos NSB, der hun har jobbet siden 2008. Hos NSB var hun bl.a. prosjektleder for design og oppgradering av Flåmsbanen og oppgradering av NSBs sovevogner. Hun har deltatt i anskaffelsen av nye region- og lokaltog og koordinert bygging av verksteder i forbindelsen med innkjøpene.

Stig Løkke-Sørensen (49) er ansatt i Oslo Vognselskap AS i stillingen som Produktsjef trikk. Stig har teknisk utdanning innen El-kraft, vedlikeholds-utdanning fra NTNU samt økonomi og logistikk utdannelse fra BI. Han har tidligere vært ansatt i Bombardier hvor han arbeidet som testingeniør med ansvar for idriftsettelse av flere togtyper. Fra sin tid i NSB har han erfaring med ledelse av RAMS-arbeid og oppdatering av vedlikeholdsprogram/dokumentasjon for skinnegående materiell.  Stig kommer fra stillingen som Prosjektsjef i Mantena AS, der han har jobbet i siden 2003. Han har betydelig erfaring med prosjektarbeid, vedlikeholdsplanlegging, modifikasjoner, reparasjoner, og ombygging av skinnegående materiell.
Stig vil også få ansvaret for oppfølgingen av selskapets kvalitetssystem og risikokartleggingsarbeid.

«Oslo Vognselskap ser frem til å styrke sin materiellavdeling med ansettelsen av Olsson Furu og Løkke-Sørensen», sier administrerende direktør i Oslo Vognselskap AS, Erik Lund, om ansettelsene.

Kollektivtrafikken i Osloregionen opplever en svært positiv markedsutvikling og står foran store utviklingsprosjekter. Oslo Vognselskap jobber for tiden med bl.a. midtlivs-oppgraderinger av t-banemateriellet, og vurderinger av tiltak som må gjennomføres for at vårt strategiske mål om at «vognene skal fremstå som nye i 2018» skal realiseres. Vognselskapet er opptatt av å gjennomføre vedlikeholdsprogrammet for materiellet på en effektiv måte og unngå unødvendige inngrep på vognene, samtidig som vi maksimerer tid i trafikk og reduserer vedlikeholdskostnadene.
Mye av jobben med trikk er preget av det pågående oppgraderingsprogrammet for SL95-trikkene (Italia-trikkene), der Vognselskapet har rollen som prosjektleder. Vognselskapet jobber bla. også med å forberede overtakelsen av eierskapet til de nye trikkene som etter planen vil leveres til Oslo fra 2020.

Les mer