Forsvarsmateriell Logo

Oslo Vognselskap gir råd til Forsvaret

Forsvarsmateriell støtter Forsvarsdepartementet og Forsvaret i planleggingen av framtidige anskaffelser av våpensystemer og materiell. Etaten er fagmyndighet for materiell i forsvarssektoren og ansvarlige for at materiellet er tilgjengelig for Forsvarets soldater.

Oslo, 24. mai 2016
Oslo Vognselskap har i dag vært på besøk hos den nyopprettede etaten Forsvarsmateriell. Hensikten med møtet var å utveksle erfaringer og synspunkter på god og effektiv verdiforvaltning.

Forsvarsmateriell er ansvarlige for materiellet hele levetiden og for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikopter, fartøy og ubemannede system alltid er tilgjengelige for styrkene våre. De er til enhver tid ansvarlige for en rekke omfattende prosjekter og anskaffelsesprosesser innen sin sektor.

Forsvarsmateriell har cirka 1300 ansatte. 60 prosent av disse er sivile og resten militære.

Nytt utstyr som blir tatt i bruk av Forsvaret blir godkjent, teknisk og forvaltningsmessig, av fagfolkene i Forsvarsmateriell. Etatens ansvarsområder omfatter å fastsetter krav, utgi regelverk, sertifisere, autorisere og kontrollere faglige forhold og sanksjonere og følger opp avvik. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet gjennom hele livsløpet slik at det er lett tilgjengelig, og at ytelsen og tryggheten blir ivaretatt. Materiellet oppdateres og oppgraderes slik at ytelsen oppfyller krav som er satt av Forsvaret og andre oppdragsgivere. 

- Det er interessant at også Forsvarsdepartementet nå har etablert en profesjonell eier- og forvaltningsorganisasjon for sitt materiell. Vi ser mange likhetspunkter i oppgaver med den nyopprettede etaten. Det er svært nyttig at vi kan utveksle erfaringer og lytte til hverandres synspunkter for å kunne utvikle oss i retning av en stadig bedre forvalter av de store verdiene som det offentlige har bundet i så vel offentlig kommunikasjon som i Forsvarsmateriell, sier Erik Lund, administrerende direktør i Oslo Vognselskap.

Forsvarsmateriell ble opprettet 1. januar 2016 og er direkte underlagt Forsvarsdepartementet.

Les mer om Forsvarsmateriell her.

Forsvarsmateriell Organisering

Les mer