Gs Ans

Våre SL95-trikker i svenske medier

Det har de senere dagene vært skrevet om Gøteborgs anskaffelse av trikker i Gøteborgs-Posten. I den forbindelse har avisen også vært i kontakt med Oslo, for å høre hvordan vi har taklet situasjonen med SL95-trikkene, fra samme leverandør. 

Oslo Vognselskap AS inngikk i november 2012 en avtale med AnsaldoBreda som innebærer et betydelig oppgraderingsprogram for alle trikkene av denne typen. Målet med avtalen er å få bukt med alle de kjente problemene som vi opplevde med trikkene fra leveransen startet, rundt år 2000. Avtalen har en estimert verdi på 200 – 300 MNOK. Det er AnsaldoBreda som bekoster disse oppgraderingene. 

Frem til utgangen av 2018 skal alle SL95-trikkene gjennomgå oppgraderinger. Det tar så lang tid, fordi vi ønsker å kun ta ut tre trikker fra trafikk om gangen. Kundene skal i minst mulig grad være skadelidende som følge av oppgraderingsbehovet. Så langt har ti trikker gjennomgått oppgraderingsprogrammet, med gode resultater. Når programmet er ferdig, skal Oslo ha en flåte av SL95-trikker som skal gi kundene en bedre trikkereise og som skal gi Sporveien høyere pålitelighet og tilgjengelighet til hele trikkeflåten. Avtalen i 2012 innebar at vi la historie og diskusjoner bak oss og fikk etablert et tydelig og felles mål om å få flest mulig og best mulig trikker ut i trafikk.

Les artikkelen her: Spårvagnsnotan kan drabba hela regionen

Les mer