"> ">

Fremtidens kollektivreise - sett av fremtidens reisende

I anledning av Oslo Vognselskaps 10-årsjubileum, inviterte vi i mai alle Oslos 10-åringer til å delta i tegnekonkurransen "Fremtidens kollektivreise". Vi fikk inn mange gode bidrag og vinneren er nå kåret.

Vi skrev til skolene at "Kollektivtransport er viktig for å få til «det grønne skiftet», og som eier av trikker og t-banevogner har vi en viktig jobb i å bidra til dette.  Byrådets mål er å redusere all biltrafikk med 20 prosent innen 2020 og 1/3 innen 2030, sammenlignet med 2015. Det betyr at flere må ta kollektivtransport, sykle eller gå. Vi trenger hjelp til å finne ut hva som skal til for å gjøre t-banevognene og trikkene våre så fine at folk heller velger dem enn å kjøre bil." og ba dem tenke over hva kollektivtrafikk er, hvorfor vi har det, hva som er bra og dumt, når de selv tar bussen/banen/trikken og om alle kan benytte kollektivtrafikk.

Responsen var veldig bra!

Det er tydelig at bidragsyterne er opptatt av at vi skal ha miljøvennlig kollektivtransport. Det er alt fra solcellepaneler, vannkraft, magnetisme, biogass og vindkraft, til hamster- og skillpaddedrevne transportmidler og pedalkraft. Til og med en trikk som går på prating! Mange beveger seg på skinner, både på land og oppe i luften, nesten like mange flyr og noen er på vann. Vi ble skikkelig imponert over kunnskapene elevene har om funksjonalitet innen forskjellige former for drivkraft.

Det var spennende og moro å gå igjennom alle tegningene og det var vanskelig å kåre en vinner. Juryen besto av Hans Andreas Fristad fra Ruter og Jytte Seligmann fra Oslo Vognselskap. Hans Andreas er bla. medforfatter av boken «T-banen, 50 historier om byens puls».

Vinneren ble Alette fra Lilleaker skole. Juryens begrunnelse: "Alette har laget en flott tegning med fine farger. Hun har lagt vekt på universell utforming, miljøvennlig drift (solenergi), lite støy ved kjøring og tatt hensyn til plass i byen ved å løfte skinnene opp i luften. Alette har tatt hensyn til passasjerkomfort med bagasjeplass, avlastningsbord til f.eks. drikke og musikk. Hun har også kommet med forslag til farge."

Jeg synes at folk som går i rullestol burde komme på t-bane/trikk. T-banene/trikkene burde gå på sol. Da lager de ikke like mye lyd. De burde løftes opp fra bakken så dyr og mennesker kan gå under. Inne på T-banene/trikkene burde det være god plass så man kan ha bagasjen sin der. Det burde også være et bord ved setet til flasker osv. Oppe i taket burde det være musikk fra høyttalere. T-banene/trikkene hadde vært kult om var oransje.

Kjære alle bidragsytere, tusen, tusen takk for alle de fantastisk flotte tegningene vi har fått!

Tegningene vil bli å se her på våre hjemmesider og stilles ut på vår fagkonferanse på Latter 27. september. (Se eget oppslag om dette)

Les mer