Fv137285

Langsiktighet er bærekraft

Langsiktighet er en kjerneverdi for Oslo Vognselskap. Det er det gode grunner til. Vognselskapet ble etablert som en konsekvens av at langsiktighet i materiellforvaltningen hadde tapt i konkurransen med de mer kortsiktige behovene.

I 2006 hadde de røde t-banevognene nådd sin tekniske levealder og vel så det. Vedlikeholdskostnadene var skyhøye. Det var stadige problemer med materiell som stod på verksted i stedet for å frakte passasjerer.

Stans i trafikken og andre hendelser med materiellet førte også til at kundene var misfornøyde med transporttilbudet. Noen oppfattet til og med at å reise med t-banen var utrygt. Den fallende kundetilfredsheten førte i en periode til at færre reiste med t-banen.

Ny og bedre finansieringsmodell

Oslo hadde ikke tatt konsekvensen av at t-banevogner må vedlikeholdes og fornyes. Vedlikeholdet ble i for stor grad utført etter skippertaksmetoden – basert på hvor mye penger man klarte å sette av i hvert enkelt år – og det var absolutt ingen penger satt av til å anskaffe nytt materiell til erstatning for de opptil 40 år gamle vognene.

Den kortsiktige løsningen måtte bli å finansiere anskaffelsen av nytt vognmateriell gjennom salg av kommunale eiendommer, ekstraordinære takstøkninger på kollektivreisene og finansiering gjennom bomringen. Oslos politikere innså etter hvert at finansieringsmodellen de brukte var dårlig for kollektivtransporten, i tillegg til at det var dårlig økonomisk - og miljømessig politikk for kommunen. Dermed ble Oslo Vognselskap etablert for å forvalte Oslo kommunes omfattende investeringer i rullende materiell.

Fra store etterslep til en by i verdensklasse

I 2016 feiret Oslo Vognselskap sitt ti-årsjubileum. I løpet av disse årene, har Oslo oppnådd resultater som nettopp bygger på viljen til å tenke langsiktig. Milliardetterslep, fallende kundetilfredshet og sviktende regularitet er snudd. Nå har vi et gjenanskaffelsesfond på flere hundre millioner kroner, rekordhøye tilfredshetsmålinger og en t-banevognpark som er i verdensklasse med en tilgjengelighet på 93 prosent.

Dette er resultatet av en fremtidsrettet og offensiv kollektivtransportpolitikk.

Les mer