Nylakkert Sl95

SL95-trikkene fornyes innvendig

Vognleieprinsippet i praksis.

For å sikre at det finnes penger til oppgradering av trikk og T-banevogner når vi trenger det, avsetter Oslo Vognselskap økonomiske midler gjennom vognleieavtalene, til blant annet oppgraderinger av vognmateriell.

For trikketypen SL95, som ble produsert i perioden 1996 til 2004, har avsetningene gjort det mulig for oss å initiere et oppgraderingsprogram for alle de 32 trikkene av denne typen, som vil gå i trafikk i Oslo frem til leveransen av de nye trikkene er avsluttet, en gang mot slutten av 2024.

I en felles erkjennelse av at SL95-trikkene har sett litt triste ut innvendig, er det nå gjennomført et felles forprosjekt av Sporveien, Oslo Vognselskap og Ruter. Målet for forprosjektet var å beslutte ett oppgraderingsprogram for SL95 for gi en bedre reiseopplevelse for kundene.

Oppgraderingsprogrammet inneholder utskifting av setetrekk på stoler, nye ripesikre folier på vinduer, lakkering av holdestenger, montering av dekorfolier på innvendige glass og utskifting av gamle solfolier. Mange av trikkene vil også få nytt gulvbelegg som er lettere å rengjøre. Sammen med et teknisk oppgraderingsprogram som pågår parallelt og blant annet inneholder utvendig lakkering og utbedring av korrosjon, ønsker vi å gi de reisende en bedre opplevelse.

SL95-trikk 169 etter utført oppgraderingsprogram på Grefsen og Holtet

Oslo Vognselskap finansierer arbeidet som utføres av Sporveien på Grefsen verksted og trikkeleverandøren Ansaldo Breda på Holtet verksted. Oppgraderingen av alle 32 trikker skal gjennomføres innen utgangen av 2018. Trikk 169 har vært testvogn for prosjektet og er den første trikken som har fått alle oppgraderingene.

Christian Nordstrøm, Ruter, Lars Olsen, Sporveien/Grefsen verksted og Stig Løkke-Sørensen, Oslo Vognselskap. Alle er fornøyde med resultatet av oppgraderingen.

Les mer