Fv137312

Vi søker student til sommerjobb

Forprosjekt ny LED-belysning i Oslos t-banevogner.

Vi vurderer oppgradering av innvendig belysning i alle våre 115 t-banevogner fra tradisjonell belysning til LED-belysning. Derfor søker vi etter en student til en sommerjobb for gjennomføringen av dette forprosjektet.

Oslo Vognselskap eier og forvalter Oslos t-banevogner og trikker. Forvaltningen innebærer finansiering, anskaffelse, utleie av trikker og t-banevogner samt oppgraderinger, endringer og fornyelse av materiellet. 

Vår oppgave i det kollektive transportsystemet er å stille materiellet til rådighet for Sporveien, som en operatør og leietaker, og samtidig sikre at kommunens verdier blir tatt godt vare på. Selskapet skal, gjennom sin utleievirksomhet, sikre at den økonomiske evnen til å fornye vognmateriellet opprettholdes og at materiellet fremstår attraktivt og moderne gjennom hele levetiden.
Oslo Vognselskap har en balanse på ca. NOK 5 mrd., og holder til like ved Oslo rådhus. Vi har 9 kompetente medarbeidere og et hyggelig og kollegialt miljø.

Oslo Vognselskap jobber med ulike prosjekter for oppgradering og modernisering av vårt materiell. Dette omfatter både tekniske oppgraderinger og design-, interiør- og kundemessige oppgraderinger. Vi jobber i nært samarbeid med Ruter og Sporveien i alle våre prosjekter.

Innvendig belysning i Oslos t-banevogner består av gjennomgående lysrør i 2 rader i hele kupeen. Dette er tradisjonelle lysrør som er energikrevende og som krever store ressurser i form av vedlikehold. Alle lysrørene byttes fast ca. hvert annet år for å sikre minst mulig utfall av lys når vognene er i trafikk. I tillegg benyttes også flere lysrør på grunn av korrektive feil. Ny teknologi, med LED, har en betydelig lengre levetid, opp mot 10 år. LED-belysning vil ha mindre korrektive feil og det vil være en betydelig reduksjon i energiforbruk. Dette vil gi store besparelser knyttet til vedlikehold samt en betydelig miljøgevinst også i form av redusert avfall.
Vi ønsker å gjennomføre et forprosjekt for å se på hvilke, økonomiske, tekniske og miljømessige muligheter et slikt prosjekt kan gi.

Arbeidet skal munne ut i en rapport som besvarer disse spørsmålene:

 • Hvordan ser dette markedet ut? Hvilke leverandører er aktuelle?
 • Hvilke type utstyr og komponenter er nødvendig?
 • Hvilke tilpasninger må gjøres på eksisterende lysarmatur i vognene?
 • Hvordan ser en overordnet tidsplan ut for ombygging fra nåværende løsning til LED-belysning?
 • Hva er levetiden for LED? Hvilket intervall for preventivt vedlikehold kan forventes? 
 • Hva er energiforbruket for LED kontra dagens belysning?
 • Hvilke øvrige miljøgevinster vil et slikt prosjekt gi?
 • Hva er den økonomiske effekten av et slikt prosjekt?
  • Totale besparelser?
  • Energikostnader?
  • Vedlikeholdskostnader?
  • Investeringskostnader for LED?

Hvem vi leter etter:

 • Vi søker etter en 2./3./4.-årsstudent, med relevant teknisk studieretning fra høyskole eller universitet
 • Vedkommende må kunne jobbe selvstendig og trives med systematisk arbeid
 • Må like å omgås mennesker og kunne etablere gode relasjoner til andre
 • Må ha engelskkunnskaper (dialog med utenlandske leverandører)

Øvrig:

 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted vil være Vognselskapets lokaler på Fridtjof Nansens plass 2 i Oslo. 
 • En del av arbeidet vil foregå ute på vognene på Sporveiens verksteder
 • Arbeidsomfanget er definert til ca. 5-7 uker og skal gjennomføres i perioden medio juni til medio august
 • Nødvendig opplæring og innføring i relevante systemer og HMS-kurs for ferdsel i verksteder vil bli gjennomført senest ved oppstart
 • Fribillett på kollektivreiser i Oslo, trikk, buss og t-bane, under oppdragets varighet

Søknadsfrist: 2/4-2018.

Søknadene behandles fortløpende.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Produktsjef t-bane Ylva Olsson Furu, 902 17 188 eller Materiellsjef Tor Vegar Kittelsrud, 906 021 79.

Les mer