Oslo Vognselskap 04151019

Ny innvendig belysning på MX3000

De eldste av t-banevognene, MX3000, nærmer seg nå 12 års levetid. For å holde dem attraktive for kundene og for at t-banene skal være med å bidra med sitt til miljøet, så jobber vi kontinuerlig med forbedringstiltak på flåten. 

I sommer jobber en student fra Lunds Tekniska Högskola hos Oslo Vognselskap. Hans oppgave er å skrive en rapport om mulighetene for å bytte ut lysrørene i takbelysningen inne i kupeen på vognene, til LED. Det er mange faktorer som skal gjennomgås og utover å se på en ren kost-nytte beregning av investering og vedlikehold gjennom livsløpet, så skal miljøpåvirkningen i form av redusert energiforbruk og avfallshåndtering beskrives. Eventuelle positive og negative påvirkninger på andre systemer skal identifiseres. Han ser også på ulike løsninger og en oversikt over hva dagens marked kan tilby. Rapporten ferdigstilles i begynnelsen av august og vi vil legge opp til en presentasjon og gjennomgang til kollektivfamilien og andre interessenter.


Anza Ahmed

Dette er første gangen Vognselskapet har en sommerstudent og vi ble positivt overrasket over tilbakemeldinger på stillingsannonsen som vi la ut i slutten av februar. Det var stor respons, og vi fikk mange gode søknader. Valget falt på Anza Ahmed, 25 år fra Ytre Enebakk. Han studerer siste året på sivilingeniørprogrammet med spesialisering i elektronikk på Lunds Tekniska Högskola.

Les mer