Fv137573

Stilling ledig som Produktsjef trikk

Utfordrende og sentral stilling i kollektivtrafikken i Oslo

Nåværende produktsjef trikk har gått over i rollen som produktsjef og ansvarlig for implementering av de nye trikkene, SL18.

Vognselskapet søker derfor etter en produktsjef trikk for trikketypene SL79 og SL95. Disse trikketypene skal forvaltes og følges opp frem til de utfases i 2024. Etter at gammelt materiell er faset ut, vil denne stillingen bli sentral i forvaltningen av de nye trikkene.
Stillingen er organisasjonsmessig plassert i materiellavdelingen, og vil rapportere til selskapets Materiellsjef. Materiellavdelingen har ansvar for teknisk forvaltning og oppfølging av materielltypene trikk og t-bane.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

 • Være en ressurs for å sikre god og forutsigbar forvaltning av selskapets trikkemateriell
 • Lede ulike prosjekter for utvikling og modernisering av trikkemateriellet og tilhørende dokumentasjon
 • Gjennomføre inspeksjoner og verifisere status på materiellet, samt fremme forslag til forbedringer
 • Følge opp vedlikeholdsprogrammene med sikte på optimalisering og forbedringer av vedlikeholdet på materiellet
 • Motta og saksbehandle forslag til endringer på materiellet og materielltypens dokumentasjon fra operatør eller andre interessenter med rett til å foreslå endringer
 • Bidra med input til utarbeidelse av selskapets informasjonsrapporter knyttet til vedlikehold, drift og oppfølging av trikketypene. Delta i interne og eksterne fora vedrørende forvaltning, oppfølging og rapportering av materiellets status og beskaffenhet
 • Bistå selskapets Asset Manager i RAMS-arbeidet for SL79 og SL95 ved behov
 • Ved behov bistå selskapets produktsjef og ansvarlige for implementering av SL18

ØVRIGE OPPGAVER

 • Medansvar for utviklingen av materiellavdelingen
 • Medansvar for teknisk utvikling og oppfølging av alle materielltypene
 • Bistå materiellavdelingen med utvikling av rutiner for rapportering av materiellets beskaffenhet og tekniske status
 • Bistå både materiell- og økonomiavdelingen med rapportering og oppfølging av periodisk vedlikehold
 • Bistå ved gjennomføring av overordnede risikoanalyser for selskapet og spesifikke risikoanalyser for ulike prosjekter og linjeaktiviteter
 • Øvrige oppgaver innen selskapets virksomhet kan også legges til stillingen

KVALIFIKASJONER

 • Relevant teknisk utdanning
 • God erfaring fra stilling med betydelig kompleksitet innen tilsvarende ansvars- og arbeidsområder
 • Omfattende relevant teknisk erfaring innen relevante fagområder
 • Systemkompetanse og operativ erfaring fra vedlikehold av tilsvarende materiell
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser, forhandlinger og kontraktsarbeid
 • Erfaring som prosjektleder
 • Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper også på engelsk

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Faglig trygg, flink til å kommunisere og god til å skape relasjoner både internt og eksternt
 • Løsningsorientert, men også opptatt av gode prosesser og forankring
 • Strukturert og analytisk og med god gjennomføringsevne
 • Systematisk mht. dokumentasjon, rapportering og sporbarhet
 • Selvstendig og med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr en særlig utfordrende stilling og gode betingelser. For nærmere informasjon om stillingen kontakt Materiellsjef Tor Vegar Kittelsrud hos Oslo Vognselskap på tlf 906 02 179, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 917 29 682.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 9. desember.

Søk på stillingen her.

Les mer