Oslo Vognselskap 47151019

Ny produktsjef metro

Øyvind Skårland er ansatt som produktsjef metro.

Øyvind Skårland (44) begynte den 1. april som produktsjef t-bane i Oslo Vognselskap. Øyvind er sivilingeniør, utdannet fra University of Manchester. Han har bred erfaring fra selskaper som THINK, Novartis og ulike konsulentselskaper (PA, EY, Sopra Steria) hvor han har arbeidet mye med IT-relaterte problemstillinger. Han kommer nå fra stillingen som produktansvarlig på Konsern-IT i Sporveien.

Øyvind Skårland, produktsjef metro

Med Øyvind har vi fått en solid faglig ressurs som tar med seg en svært verdifull innsikt i bruk av informasjonsteknologi inn i forvaltningen av t-banens vognpark. Gjennom sine 18 års erfaring innenfor konsulentvirksomhet, transportnæring og offentlig sektor viser Øyvind en allsidighet som vil komme svært godt med i arbeidet med å gjøre Oslos t-banevogner til en vognpark i verdensklasse. Øyvind er i tillegg er svært opptatt av og overgangen til et lavutslippssamfunn og vil kunne bidra til en enda mer bærekraftig forvaltning av Oslos vognpark.

Øyvinds stilling inngår i Vognselskapets materiellavdeling.

Les mer