Oslo Vognselskap 58151019

Ny produktsjef for trikk og kvalitetsansvarlig

Malmfrid Kjørri er ansatt som som produktsjef for trikketypene SL79 og SL95 og kvalitetsansvarlig.

Malmfrid Kjørri (47) begynte 3. juni som produktsjef for trikketypene SL79 og SL95 og kvalitetsansvarlig i Oslo Vognselskap AS.

Malmfrid har en master (Cand. Scient. grad) i fysikk fra UiO og etterutdanning innen RAMS fra NTNU, endringsledelse fra BI og pedagogikk fra HiBu. Hun kommer senest fra Bane NOR der hun hadde ansvaret for kvalitet og RAMS i ett av de større utbyggingsprosjektene. Malmfrid har solid erfaring med skinnegående transport både fra Jernbaneverket/Bane NOR og NSB og har jobbet med kvalitet og risiko i flere miljøer. 

Malmfrid Kjørri vil tilføre Oslo Vognselskap stor kompetanse på RAMS, kvalitet og risikostyring. I tillegg vil hun ytterligere forsterke selskapets kompetanse på rullende materiell. 

Malmfrids stilling inngår i Vognselskapets materiellavdeling.

Les mer