Oslo Vognselskap 62151019

Oslo Vognselskaps årsrapport 2016

T-banevogner og trikker som Oslo er stolt av

Oslo Vognselskap har nå offentliggjort sin årsrapport for 2016. For oss var det et begivenhetsrikt år, hvor vi både feiret selskapets tiårsjubileum og t-banens 50-årsjubileum.

Oslo er en by i kraftig vekst. En by med ambisiøse mål for egen utvikling. En by med et mål om å være klimanøytral i 2030. Jobben til Oslo Vognselskap er å levere trikker og t-banevogner som gjør det mulig å nå dette målet. 

Status etter ti års eksistens er at Oslo Vognselskap har tatt viktige skritt i retning av å innfri de forventningene som vår eier har til oss. Vi har ingen vedlikeholdsetterslep på t-banevogner eller trikker i Oslo. Det tilhører sjeldenhetene i norsk samferdselssektor og er noe vi er svært godt fornøyde med. Oslo Vognselskap har etablert en betydelig evne til gjenanskaffelse og fornyelse av rullende materiell. Dette har vi klart takket være fremtidsrettede politikere med vilje til å bygge opp denne evnen systematisk og over tid.

Vi har bak oss et tiår med sterk vekst i og økende tilfredshet med kollektivtransporten i Oslo. Men vi står også foran store utfordringer og høye ambisjoner om fortsatt vekst. I vår årsrapport har vi diskutert hvordan vi kan møte noen av disse utfordringene, som handler om å levere mer kollektivtransport til lavere kostnad, uten at det går på bekostning av morgendagens kollektivreisende. Vi går en spennende fremtid i møte!

Årsrapporten vår kan du lese her. Om du ønsker det, sender vi deg selvsagt også en papirkopi. Den kan du bestille ved å sende en e-post til post@vognselskapet.no. God lesning!

Read more