Oslo Vognselskap 47151019

Oslo Vognselskap søker Asset Manager

Utfordrende og sentral stilling i kollektivtrafikken i Oslo.

Materiellavdelingen har ansvar for teknisk forvaltning og oppfølging av materielltypene trikk og t-bane. 

Asset Manager skal bidra til å styrke innsatsen for å utvikle bedre prosesser for materiellforvaltning og materiellstrategi i et livssyklusperspektiv, slik at det legger minst mulig begrensninger på operativ virksomhet. Dette innebærer blant annet optimalisering av vedlikehold/vedlikeholdsprosesser, forbedring av prognosemodeller, rapportering og oppfølging som minimerer nedetid og øker tilgjengeligheten på materiellet. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med operatør og vedlikeholder Sporveien AS.

Stillingen skal sammen med den øvrige materialavdelingen bidra til å videreutvikle prosesser og Oslo Vognselskap, slik at vi evner å ta best mulig vare på de betydelige verdiene som rullende materiell representerer. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i materialavdelingen, og rapporterer til materiellsjefen. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 
 • Etablere gode prosesser for asset management i samarbeid med øvrige interessenter
 • Utvikle materiellstrategier for optimal verdiskapning av våre fysiske eiendeler
 • Rapportering og oppfølging av materiellets tilstand
 • Dokumentere verdier og sikre verdibevaring av materiellet gjennom levetiden
 • Bidra til å skape måltall/KPI-er for rapportering
 • Bidra til økt oversikt over den faglige utviklingen på AM området
 • Holde oversikt over bransjeutviklingen og pågående prosjekter innenfor rullende materiell/forvaltning
 • Optimere og utvikle vedlikeholdsprogrammer/filosofier for selskapets materielltyper
 • Bistå/lede prosjekter knyttet til anskaffelser, oppgraderinger på materielltypene
Vi vil komme i kontakt med kandidater som har 
 • Relevant teknisk kompetanse med økonomisk/finansiell forståelse, alternativt økonom med sterk teknisk kompetanse, eksempelvis utdannet innen industriell økonomi 
 • Kjennskap til asset management og forvaltning av materiell/eiendeler 
 • Kunnskap om LCC-prinsipper og -metoder for kontinuerlig oppfølging (RAMS) 
 • Kjennskap til økonomiske og finansielle modeller 
 • Erfaring fra arbeid med forvaltning og verdibevaring av materiell/eiendeler 
 • Systemkompetanse og erfaring/kunnskap om vedlikehold og vedlikeholdsfilosofier 
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser, forhandlinger og kontraktsarbeid vil være en fordel 
 • Omfattende erfaring fra prosjektarbeid og gjennomføring av komplekse prosjekter, gjerne også som prosjektleder 
 • Erfaring og forståelse for strategisk og systematisk arbeid 
 • Kompetanse innenfor IT-systemer og databehandling 
 • Flytende norsk både skriftlig både skriftlig og muntlig, vant til å skrive notater, analyser og komplekse vurderinger 
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper 
 • Metodisk, systematisk og med særlig gode analytiske evner 
 • Handlekraftig og gjennomføringssterk 
 • Overbevisende, god pedagogisk, relasjonsorientert og opptatt av forankring 
 • Åpen, ærlig, uformell med god rolleforståelse og sosial klokskap 
 • Energisk, dedikert og gjerne med smittende engasjement

Vi tilbyr en særlig utfordrende stilling og konkurransedyktige betingelser. For informasjon om stillingen kontakt Tor Vegar Kittelsrud, tlf 906 02 179 hos Oslo Vognselskap, eller våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Jean Lorange hos Headvisor, tlf. 917 29 682/480 40 606. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 10. desember.

Søk på stillingen her.

Read more