Fv137312

Vi søker student til sommerjobb

Forprosjekt ny LED-belysning i Oslos t-banevogner.

Oslo Vognselskap jobber med ulike prosjekter for oppgradering og modernisering av vårt materiell. Dette omfatter både tekniske oppgraderinger og design-, interiør- og kundemessige oppgraderinger. Vi jobber i nært samarbeid med Ruter og Sporveien i alle våre prosjekter.
Vi har nå begynt å se på en mulig oppgradering av innvendig belysning i alle våre 115 t-banevogner fra tradisjonell belysning til LED-belysning. 
I den forbindelse søker vi etter en student til en sommerjobb.

Oslo Vognselskap eier og forvalter Oslos t-banevogner og trikker. Forvaltningen innebærer finansiering, anskaffelse, utleie av trikker og t-banevogner samt oppgraderinger, endringer og fornyelse av materiellet. 

Vår oppgave i det kollektive transportsystemet er å stille materiellet til rådighet for Sporveien, som en operatør og leietaker, og samtidig sikre at kommunens verdier blir tatt godt vare på. Selskapet skal, gjennom sin utleievirksomhet, sikre at den økonomiske evnen til å fornye vognmateriellet opprettholdes og at materiellet fremstår attraktivt og moderne gjennom hele levetiden.
Oslo Vognselskap har en balanse på ca. NOK 5 mrd., og holder til like ved Oslo Rådhus. Vi har 9 kompetente medarbeidere og et hyggelig og kollegialt miljø.

Innvendig belysning i Oslos t-banevogner består av gjennomgående lysrør i 2 rader i hele kupeen. Dette er tradisjonelle lysrør som er energikrevende og som krever store ressurser i form av vedlikehold. Alle lysrørene byttes fast ca. hvert annet år for å sikre minst mulig utfall av lys når vognene er i trafikk. I tillegg benyttes også flere lysrør på grunn av korrektive feil. Ny teknologi, med LED, har en betydelig lengre levetid, opp mot 10 år. LED-belysning vil ha mindre korrektive feil og det vil være en betydelig reduksjon i energiforbruk. Dette vil gi store besparelser knyttet til vedlikehold samt en betydelig miljøgevinst også i form av redusert avfall.
Vi ønsker å gjennomføre et forprosjekt for å se på hvilke, økonomiske, tekniske og miljømessige muligheter et slikt prosjekt kan gi.

Søknadsfrist: 2/5-2018.

For ytterligere informasjon om oppdraget ta kontakt med Produktsjef t-bane Ylva Olsson Furu på mobil 902 17 188 eller Materiellsjef Tor Vegar Kittelsrud på mobil 906 021 79.

Read more