Oslo Vognselskap 37151019

Oslo Vognselskap søker produktsjef t-bane

Utfordrende og sentral stilling i kollektivtrafikken i Oslo.

Stillingen er organisasjonsmessig plassert i materiellavdelingen, og rapporterer til materiellsjefen. Materiellavdelingen har ansvar for teknisk forvaltning og oppfølging av materielltypene Trikk og T-bane. Produktsjef T-bane vil være ansvarlig for nåværende og fremtidig T-banemateriell og vil ha en sentral rolle i å sikre en optimal teknisk og økonomisk forvaltning av disse betydelige verdiene.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

Være en ressurs for å sikre god og forutsigbar forvaltning av selskapets T-banemateriell, herunder:
Lede ulike prosjekter vedr. utvikling og modernisering av materiellet og tilhørende dokumentasjon
Gjennomføre inspeksjoner og verifisere status på materiellet, samt fremme forslag til forbedringer og oppgraderinger
Følge opp vedlikeholdsprogrammene med sikte på optimalisering og forbedringer av vedlikeholdet på materiellet.
Sikre at dokumentasjonsdatabasen for materiellet oppdateres og er i samsvar med materiellets status.
Motta og saksbehandle forslag til endringer på materiellet og materielltypens dokumentasjon fra operatør eller andre interessenter med rett til å foreslå endringer.
Garantioppfølging av materiellet i h.t. bestemmelser og krav i leveransekontrakter.
Delta i interne og eksterne fora vedrørende forvaltning, oppfølging og rapportering av materiellets status og beskaffenhet.

ØVRIGE OPPGAVER

Medansvar for utviklingen av materiellavdelingen.
Medansvar for teknisk utvikling og oppfølging av materielltypene.
Bistå materiellavdelingen med utvikling av rutiner for rapportering av materiellets beskaffenhet og tekniske status.
Bistå både materiell- og økonomiavdelingene med rapportering og oppfølging av periodiske vedlikehold.
Bistå ved gjennomføring av overordnede risikoanalyser for selskapet og spesifikke risikoanalyser for ulike prosjekter og linjeaktiviteter.
Øvrige oppgaver innen selskapets virksomhet kan også legges til stillingen.

STILLINGENS KRAVPROFIL

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdanning.
 • God erfaring fra stilling(er) med betydelig kompleksitet innen tilsvarende ansvars- og arbeidsområder.
 • Omfattende teknisk erfaring innen relevante fagområder.
 • Systemkompetanse og erfaring/kunnskap om vedlikehold.
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser, forhandlinger og kontraktsarbeid vil være en fordel.
 • Relevant erfaring med arbeid i prosjekter.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av Office-programmer og øvrige dataverktøy.
 • Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper også på engelsk.

Personlige egenskaper

 • Faglig trygg, flink til å kommunisere og til å skape gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.
 • Løsningsorientert, men også opptatt av gode prosesser og forankring.
 • Strukturert og analytisk og med god gjennomføringsevne.
 • Systematisk ift dokumentasjon, rapportering og sporbarhet
 • Selvstendig og med stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr en særlig utfordrende stilling og gode betingelser. For nærmere informasjon om stillingen kontakt Materiellsjef Tor Vegar Kittelsrud hos Oslo Vognselskap på tlf. 906 02 179, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 917 29 682. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 19 november 2018.

Read more