Oslo Vognselskap 58151019

Ny produktsjef for trikk og kvalitetsansvarlig

Malmfrid Kjørri (47) begynte 3. juni som produktsjef for trikketypene SL79 og SL95 og kvalitetsansvarlig i Oslo Vognselskap AS.

Malmfrid har en master (Cand. Scient. grad) i fysikk fra UiO og etterutdanning innen RAMS fra NTNU, endringsledelse fra BI og pedagogikk fra HiBu. Hun kommer senest fra Bane NOR der hun hadde ansvaret for kvalitet og RAMS i ett av de større utbyggingsprosjektene. Malmfrid har solid erfaring med skinnegående transport både fra Jernbaneverket/Bane NOR og NSB og har jobbet med kvalitet og risiko i flere miljøer. 

Malmfrid Kjørri vil tilføre Oslo Vognselskap stor kompetanse på RAMS, kvalitet og risikostyring. I tillegg vil hun ytterligere forsterke selskapets kompetanse på rullende materiell. 

Malmfrids stilling inngår i Vognselskapets materiellavdeling.

Read more