Oslo Vognselskap 74151019

Administrasjon og styre

Administrasjon

Erik Hjemmeside
Erik Lund

Administrerende direktør

erik.lund@vognselskapet.no
+47 922 37 970

Nina Hjemmeside
Nina Gjøen

Kontraktssjef

nina.gjoen@vognselskapet.no
+47 415 00 016

Tor Vegar Hjemmeside
Tor Vegar Kittelsrud

Materiellsjef

tor.vegar.kittelsrud@vognselskapet.no
+47 906 02 179

Hans Kristian Portrett
Hans Kristian Fredhall

Økonomisjef

hans.kristian.fredhall@vognselskapet.no
+47 916 47 143

L©Kke S©Rensen Stig Web
Stig Løkke-Sørensen

Produktsjef trikk

stig.lokkesorensen@vognselskapet.no
+47 916 54 620

Jytte Hjemmeside
Jytte Seligmann

Administrasjonskoordinator

jytte.seligmann@vognselskapet.no
+47 928 28 675

Esfahani Mehran Web
Mehran Esfahani

Controller

mehran.esfahani@vognselskapet.no
+47 402 46 332

Ÿdegaard Thor Ÿivind Web
Thor Øivind Lund Ødegaard

Asset Manager

thor.oivind.odegaard@vognselskapet.no
+47 916 52 071

Osk
Øyvind Skårland

Produktsjef metro

oyvind.skarland@vognselskapet.no
+47 924 17 878

Styre

Tomm O Bråten
Tomm O. Bråten

Styreleder

Stine Rolstad Brenna2
Stine Rolstad Brenna

Styremedlem

Ee 20 Prosent
Emil Eike

Styremedlem