Oslo Vognselskap 74151019

Administrasjon og styre

Administrasjon

Erik Hjemmeside
Erik Lund

Administrerende direktør

erik.lund@sporveien.com
+47 922 37 970

Nina Gjøen
Nina Gjøen

Kontraktssjef
Bærekraftansvarlig

nina.gjoen@sporveien.com
+47 415 00 016

Tor Vegar Hjemmeside
Tor Vegar Kittelsrud

Materiellsjef

tor.vegar.kittelsrud@sporveien.com
+47 906 02 179

Hans Kristian Portrett
Hans Kristian Fredhall

Økonomisjef

hans.kristian.fredhall@sporveien.com
+47 916 47 143

L©Kke S©Rensen Stig Web
Stig Løkke-Sørensen

Produktsjef trikk SL18

stig.lokkesorensen@sporveien.com
+47 916 54 620

Jytte Hjemmeside
Jytte Seligmann

Administrasjonskoordinator

jytte.seligmann@sporveien.com
+47 928 28 675

Osk
Øyvind Skårland

Produktsjef metro

oyvind.skarland@sporveien.com
+47 924 17 878

Malmfrid Kjørri

Produktsjef trikk SL79 og SL95
Kvalitetsansvarlig

malmfrid.kjorri@sporveien.com
+47 920 21 246

Styre

Cato Hellesjø Hjemmeside
Cato Hellesjø

Styreleder

Marianne Vik

Styremedlem

Tomm O Bråten
Tomm O. Bråten

Styremedlem