Fv137350

Organisasjon

Kollektivtrafikkfamilien

Kollektivtrafikken i Oslo fremstilles av aksjeselskaper som er hel- eller deleid av Oslo kommune. Selskapene har ulike roller. Ruter planlegger, administrerer, kjøper og markedsfører kollektivtilbudet i Oslo og Akershus og er «bestiller» i den bestiller-utfører splitten som Oslo og Akershus har valgt. Sporveien Oslo er operatør og vedlikeholder av trikk og t-bane. De eier og vedlikeholder også infrastrukturen for trikk og t-bane, så vel som mange av kollektivsektorens øvrige eiendommer. Oslo Vognselskap anskaffer, finansierer, eier og leier ut t-banevogner og trikker, etter at bystyret i 2006 vedtok å ha en selvstendig organisasjon med direkte ansvar for forvaltningen av Oslo kommunes omfattende investeringer i rullende materiell og sikre at evnen til å fornye materiellet blir opprettholdt. Kollektivtrafikkfamilien omfatter også en rekke busselskaper som leverer tjenester til Ruter i et konkurranseutsatt marked.


Pengestrømmer i kollektivtrafikken i Oslo

Oslo Vognselskap leier ut alt vårt materiell til Sporveien Oslo AS. Som leietaker forplikter Sporveien seg til å vedlikeholde materiellet i tråd med et langsiktig vedlikeholdsprogram som skal sikre at kommunens verdier opprettholdes på en optimal måte. Oslo Vognselskap krever også innbetalinger til langsiktig vedlikehold. På denne måten får både kommunen og leietaker forutsigbar økonomi og vi unngår «skippertak» eller at viktig vedlikehold må utsettes fordi det ikke er midler til å gjennomføre det når det skulle ha skjedd.